GIÁ PHÒNG
  Deluxe Garden View   Deluxe Pool View   Villa Beach Front   Family Garden View    Gường Phụ 
1,680,000 vnd 2,016,000 vnd 3,688,000 vnd 3,024,000 vnd 420,000 vnd
Thời hạn & Điều kiện
  •   Nhận phòng : 02:00 pm
  •   Trã phòng : 12:00 pm (Noon).
  •   Đặt cọc trước để giữ phòng
  •   Đồng ý chấp nhận thanh toán qua thẻ
  •   Giữ phòng đặt cho đến 16:00 giờ
  •   Thanh toán bằng tiền VN đồng , giá bao gốm VAT, phí dịch vụ & internet miễn phí
  •   Trẽ e dưới 6 tuổi không tính tiền và ở chung với gia đình