Contact Us

Thông tin liên hệ

Địa chỉ:
6 Huynh Thuc Khang St., Ham Tien, Phan Thiet city, Binh Thuan Province, Vietnam.
Mobile:
+84 917 280 119
Điện thoại:
+84 62 374 3716
Fax:
+84 62 374 3716
Gửi Email bài này:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Get in touch

Thank you for your contact. We will get back to you by email or your phone  as soon as possible !

Trip Advisor

Thông tin

- 6 Hùynh Thúc Kháng St., Hàm Tiến,
Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
- Tel: 0623.743.716  - Fax: 0623.743.715 
- Mail: info@littleparisresort.com.vn
- GM: (+84) 917 280 119
- SM: (+84) 962 001 890 - (+84) 947 471 890

Khuyến mãi

15% Khuyến mãiFebruary 03, 2016

Mạng xã hội

Hỗ trợ trực tuyến