15% Khuyến mãi

15% Khuyến mãi

  LOẠI PHÒNG GIÁ CÔNG BỐ KHUYẾN MÃI  TỪ 01/04 ĐẾN 31/10/2016
  Deluxe Garden Room  1,180,000 vnd

    

 

    

  Deluxe Seaview Room
 2,016,000 vnd
  Villa Garden Room  2,688,000 vnd  
  Villa BeachFront   3,024,000 vnd  
  Extra bed  420,000 vnd  

 

Trip Advisor